MURDER phương pháp học tập hiệu quả

MURDER phương pháp học tập hiệu quả


Đây là một phương pháp hữu ích giúp bạn hiểu biết chính xác về việc bạn nắm vững các vấn đề đến đâu, và buộc bạn phải nghĩ về chuyện này, chứ không đơn thuần là bỏ qua nó

* Mood (Tâm trạng)
Hãy tạo ra một tâm trạng thoải mái cho mình trước khi bắt đầu học. Hãy chọn một khoảng thời gian, không gian và thái độ thích hợp để bắt đầu việc học

* Understanding (Sự hiểu biết)
Khi gặp một cái gì không hiểu trong một phần, hãy đánh dấu lại. Cố tập trung vào một phần hay một nhóm các bài tập mà bạn có thể giải quyết được

Recall (nhắc lại)
Sau khi đã học được một phần, dừng lại và chuyển những gì bạn vừa học sang ngôn ngữ của chính bạn

Digest (hấp thụ)
Quay trở lại với cái mà lúc nãy bạn chưa hiểu và thử xem xét lại các dữ kiện

Expand (mở rộng)
Trong bước này, hãy đặt ra ba dạng câu hỏi liên quan tới những gì bạn vừa học: 
– Nếu tôi có thể nói chuyện với tác giả của cuốn sách thì tôi sẽ hỏi gì và sẽ phê bình cái gì? 
– Những tài liệu này sẽ được áp dụng như thế nào vào những thứ tôi thấy thú vị? 
– Tôi sẽ phải làm như thế nào để khiến vấn đề này trở nên hấp dẫn và dễ hiểu đối với các học sinh, sinh viên khác?

Review (ôn lại)
Lướt qua tất cả những gì bạn mới hoàn thành xem phương thức nào đã giúp bạn hiểu và hoặc giữ lại những kiến thức cũ để áp dụng vào những gì bạn đang học

– Thường xuyên xem lại sách và những ghi chép của bạn để cho những kiến thức ấy luôn mới mẻ
– Trong khi đọc sách hoặc xem lại các ghi chép, hãy tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến vấn đề đó
– Hãy tưởng tượng bạn là giáo viên của khóa học đó. Bạn sẽ đặt ra những câu hỏi như thế nào trong bài kiểm tra? 
– Hãy luôn trau dồi thông tin về những gì bạn cần phải biết. 

MURDER phương pháp học tập hiệu quả
Cho Mình 5 Sao Nhé!

Trả lời

Close Menu